Certamina

Vlaamse Olympiade Latijn & Grieks

30 jaar Olympiades Latijn en Grieks

Heeft u of uw klas dit jaar ook deelgenomen aan de 30ste editie van de vertaalwedstrijden Latijn of Grieks?
Inderdaad, in het schooljaar 1993–1994 werd de eerste Latijnolympiade georganiseerd, de Cicerowedstrijd. Die wedstrijd was bedoeld om Vlaamse leerlingen te selecteren en voor te bereiden op het Certamen Ciceronianum Arpinas, de internationale vertaal- en commentaarwedstrijd rond een tekst van Cicero in Arpino (Italië). Naast de klassikale Vergiliuswedstrijd kwamen er later olympiades bij voor Grieks: de Platowedstrijd (1997-1998) en de klassikale Sophokleswedstrijd (2004-2005) die later vervangen werd door de Homeroswedstrijd (2015-2016). Lees meer over de historiek van de Olympiades Latijn en Grieks op deze pagina.

Het Certaminacomité bereidt alvast een feestelijke editie voor van de proclamatie bij deze 30ste editie, op 10 mei aan de UGent.

← ouder nieuwer →