Certamina

Vlaamse Olympiade Latijn & Grieks

Cicero- en Platowedstrijden uitgesteld

We volgen met het Certaminacomité nauwgezet de maatregelen en de richtlijnen op. Gezien de huidige omstandigheden hebben we beslist om de Platowedstrijd op dinsdag 05 januari en de Cicerowedstrijd op woensdag 06 januari niet te laten doorgaan maar uit te stellen naar een latere datum. We stellen immers ieders welzijn voorop en willen tegelijkertijd het karakter van onze vertaalwedstrijden zo goed mogelijk waarborgen. Een digitale omgeving scheppen waarin we deze kunnen behouden is mogelijk, maar kostelijk en niet evident.

De nieuwe wedstrijddata zijn respectievelijk dinsdag 27 en woensdag 28 april. De wedstrijden hopen we dan fysiek te laten doorgaan in het Onze-Lieve-Vrouwecollege, Frankrijklei 91 te Antwerpen, van 14.30 tot 17.30 uur. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan zal de wedstrijd op datzelfde moment digitaal kunnen gehouden worden. Uiteraard brengen wij jullie tijdig op de hoogte.

Wie ingeschreven was, blijft uiteraard ingeschreven. Mochten er leerlingen zijn die niet kunnen deelnemen, dan vragen we om dit ten laatste op vrijdag 02 april te laten weten via de leerkracht aan de coördinatoren van de wedstrijden.

Door deze aangepaste timing komen we meteen in de buurt van onze plechtige proclamatie. Aangezien we pas op 13 mei de resultaten bekend kunnen maken, geven we al graag mee dat de proclamatie van de laureaten en de eervolle vermeldingen zal plaatsvinden op woensdagnamiddag 19 mei om 14.30 uur in de gebouwen van de KU Leuven.

Wij danken jullie alvast voor jullie begrip en wensen jullie fijne, gezellige feestdagen.

← ouder nieuwer →