Certamina

Vlaamse Olympiade Latijn & Grieks

Cicerowedstrijd 2022: belangijke update

De Cicerowedstrijd vindt plaats op woensdag 12 januari 2022 zoals gepland om 14.30 u. (onthaal vanaf 14 uur) op een gewijzigde locatie: BluePoint, Filip Williotstraat 9, 2600 Antwerpen. Gezien de coronamaatregelen die op het moment van de wedstrijd van kracht zijn, zullen deelnemende leerlingen allicht een Covid Safe Ticket moeten voorleggen.
De tweede ronde van de Cicerowedstrijd levert een aantal leerlingen een ticket op voor deelname aan de internationale Cicerowedstrijd georganiseerd door het Italiaanse Arpinocomité. Wij hopen tegen half januari concrete informatie te kunnen geven over de aanpak van de wedstrijd in Arpino.

← ouder nieuwer →