Certamina

Vlaamse Olympiade Latijn & Grieks

Cicerowedstrijd en Platowedstrijd 2016 een succes!

Aan de eerste ronde van de Cicerowedstrijd namen maar liefst 490 leerlingen deel en aan de tweede ronde 147.
Ook voor de Platowedstrijd telden we een recordaantal deelnemers, nl. 116. De klassieken leven!

← ouder nieuwer →