Certamina

Vlaamse Olympiade Latijn & Grieks

De uitreiking van de prijzen deel 2

Omdat we dit jaar geen echte proclamatie konden geven, besloten we om met de diploma’s, certificaten en prijzenpakketten langs te gaan in de scholen zelf. Na afspraak, uiteraard, en met aandacht voor alle coronamaatregelen.

Verschillende comitéleden togen op pad en werden overal zeer hartelijk ontvangen. Zo goed als alle scholen hadden iets voorbereid en stuurden ons achteraf ook een aantal foto’s door. Alle foto’s publiceren zou ons wat te ver leiden, maar we gaan toch telkens een van de comitéleden in de kijker zetten met alle bezochte scholen.

Voor deel twee gaan we mee met collega Lily Smeyers. Zij ging eerst en vooral op bezoek in het Sint-Jozefsinstituut in Turnhout, waar ze niet één, maar twee prijzen mocht uitreiken.
5 Latijn-wiskunde kreeg namelijk een eervolle vermelding in de klassikale Vergiliuswedstrijd (leerkracht Nicole Van Gool).


Daarnaast was Yu Antonis ook laureaat in de Cicerowedstrijd en Arpinaat. Yu mag ook deelnemen aan de citytrip naar Rome in september (leerkracht Didier Vandersnickt).

Lily ging ook langs in het Sint-Pietersinstituut in Turnhout, waar ze aan de laureaat van de klassikale Homeroswedstrijd, zijnde de 5 Grieks-Latijn bestaande uit één leerling, (leerkracht Jef Lemmens) de prijzen mocht overhandigen.


Ook in het Sint-Jan Berchmanscollege in Malle (leerkracht Hilde Billen) werd Lily hartelijk ontvangen, waar Laetitia Carion een eervolle vermelding voor de Platowedstrijd in de wacht sleepte.


Proficiat aan alle leerlingen én hun leerkrachten!

← ouder nieuwer →