Certamina

Vlaamse Olympiade Latijn & Grieks

feedback bij de resultaten

Aan het eind van het schooljaar 2016-2017 voerde het Certaminacomité een tevredenheidsenquête uit bij de deelnemende leerkrachten. De meest gemaakte suggestie was om meer feedback te geven over de wedstrijdresultaten.
Enkele leerkrachten stelden voor om de winnende vertaling(en) te publiceren. Voor de klassikale Vergilius- en Homeroswedstrijden wil het Certaminacomité daar graag op ingaan.
Een meer gepersonaliseerde of gedetailleerde feedback kan het Certaminacomité niet bezorgen, aangezien de beoordeling van de vertalingen wordt overgelaten aan een ad hoc samengestelde jury, die bestaat uit actieve en niet-actieve leerkrachten en universitaire medewerkers. Wij vragen daarvoor uw begrip.
De deelnemers aan de individuele Cicero- en Platowedstrijden worden schriftelijk op de hoogte gebracht van hun resultaat. Als feedback wordt meegedeeld welke graad zij behaalden: laureaat, eervolle vermelding, onderscheiding, voldoende of niet geslaagd.

← ouder nieuwer →