Certamina

Vlaamse Olympiade Latijn & Grieks

Feestelijke viering 20 jaar Vlaamse Olympiade Latijn & Grieks

In de neogotische kapel van de Grauwzusters te Antwerpen vierde de Vlaamse Olympiade Latijn & Grieks op 30 november 2013 zijn 20-jarig bestaan. De viering bestond uit een academische zitting en een receptie. Op de plechtige zitting namen drie sprekers het woord die door coördinator Luc Vernaillen in zijn vertrouwde zwierige stijl werden ingeleid.

De eerste spreker, ere-inspecteur-generaal én stichter van de Olympiade, Peter Michielsens, bracht voor de 70 aanwezigen in herinnering hoe het allemaal begon. Hij bracht een warme hulde aan de pioniers van het initiatief en beschreef hoe het uitgroeide tot de huidige olympiade.

De tweede spreker was Patrick De Rynck. Classicus en auteur, publicist en vertaler Patrick De Rynck was zelf een van de pioniers van de Vlaamse Olympiade Latijn & Grieks. In zijn lezing met als titel “De Klassieken 2013. Work in Progress” had hij het over de relevantie van de Grieks-Romeinse klassieken. Hij toonde aan dat ze anno 2013 nog altijd belangrijke inzichten aanleveren. Ze behoren tot de DNA van de westerse cultuur. Vermelden we hier dat Patrick De Rynck als gastspreker op de valreep de plaats innam van classicus en vertaler Patrick Lateur die door ziekte moest afhaken. Met nogmaals dank hiervoor.

De laatste spreker was voorzitter Luc Devoldere. Hij gaf aan de aanwezigen een spitant lesje in vertalen en brak terloops een lans voor het behoud van het vertalen van klassieke auteurs in de klaspraktijk van elke dag. Hij nodigde de aanwezigen ten slotte uit voor een receptie.

Met een verzorgde receptie sloot de feestelijke viering af. Het gevoelen dat er overheerste was er een van voldoening. Het gaat goed met de Olympiade Latijn & Grieks. Na twintig jaar werking is de Olympiade steviger dan ooit verankerd in het Vlaamse onderwijs. Door de ondertekening van de convenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en de organisatoren van de Vlaamse Olympiades, waaronder de vzw Certaminacomité, voor de periode van 2013 tot 2018, heeft de Vlaamse Olympiade Latijn & Grieks een vaste plaats in het olympiadelandschap verworven. Hierdoor kan de Vlaamse Olympiade Latijn & Grieks in de komende vijf jaar op subsidies van de Vlaamse overheid rekenen. Het aantal deelnemers aan de vier wedstrijden is al jaren stabiel en neemt dit jaar zelfs toe. Nog nooit hebben 100 leerlingen ingeschreven voor de selectiewedstrijd voor Plato.
Ad multos annos!

← ouder nieuwer →