Certamina

Vlaamse Olympiade Latijn & Grieks

Homeros neemt de fakkel over

Het Certaminacomité vervangt vanaf dit schooljaar de klassikale wedstrijd Sophokles voor de leerlingen van het zesde jaar door een nieuwe klassikale wedstrijd, nl. Homeros voor de leerlingen uit de derde graad. Homeros is een auteur die perfect aansluit bij het curriculum: fragmenten uit Ilias en/of Odyssea worden in de meeste scholen gelezen. Leerlingen (en leraren) zijn dus vertrouwd met de lectuur van Homeros. De wedstrijd staat open voor graadklassen, klassen uit het vijfde én klassen uit het zesde jaar.

← ouder nieuwer →