Certamina

Vlaamse Olympiade Latijn & Grieks

Proclamatie 2016-2017

Op woensdag 17 mei 2017 proclameerden we aan de KU Leuven de laureaten en eervolle vermeldingen van de olympiades Latijn en Grieks en eerden we onze internationale finalisten. Na het welkomwoord van prof. dr. Jan Papy voerde acteur Guido Vanderauwera fragmenten uit de Catilinarische redevoeringen van Cicero op. De finalisten brachten verslag uit over hun ervaringen in Italië.
Luc Devoldere, voorzitter van het Certaminacomité, sloot af met de volgende raad: ‘Vertaal minstens één maal per jaar een tekst: het dwingt je om traag te lezen, dieper te gaan dan het vluchtige en je woorden wel te overwegen.’

Foto 1 (Grieks; v.l.n.r.): Lise Van den Eynde – Jasper Rots – David De Ceuster – Milan Calloens – Margot Verlinden

Foto 2 (Latijn; v.l.n.r.): Achteraan, rechtop: Viktoria Gorbunova – Chloé Beaussart – Adriaan Demuynck – Linde Muller – Lore Van Santvliet – Veronica Vandersmissen; Vooraan, gehurkt : Hannelore Heylen – Maarten De Coen – David De Ceuster – Anneleen Verleyen

← ouder nieuwer →