Certamina

Vlaamse Olympiade Latijn & Grieks

Proclamatie van de 20ste Vlaamse Olympiade Latijn & Grieks

Op woensdag 22 mei 2013 greep de jaarlijkse proclamatie van de Vlaamse Olympiade Latijn & Grieks in de aula van de Universiteit Antwerpen plaats. Een 250-tal aanwezigen waren getuige van de uitreiking van de prijzen van de vier wedstrijden die het Certaminacomité jaarlijks organiseert.

De gelegenheidstoespraak van Bert Gevaert (Horresco referens. Monsters en andere rare dingen bij de Romeinen) viel bij de leerlingen duidelijk in de smaak. Ook de enthousiaste evocatie van de reis naar Rome en Arpino door de laureaten van de Cicero-vertaalwedstrijd kon de aanwezigen duidelijk charmeren. Temeer omdat een van de Vlaamse laureaten, Alexandra Vereeck, leerling van het Virga Jessecollege te Hasselt die in Arpino een eervolle vermelding had gekregen voor haar vertaling en commentaar van een fragment uit de Epistulae ad Atticum van Cicero, een extra prijs in ontvangst mocht nemen. Voor de gelegenheid was ook Nicolas Mahillon, de Franstalige leerling uit Ukkel die eveneens in Arpino een eervolle vermelding had behaald, naar Antwerpen afgezakt. Hij kreeg ook uit handen van de voorzitter een ‘Vlaamse’ prijs.

Een ongedwongen receptie sloot het gebeuren af. Met de proclamatie sluit het Certaminacomité traditioneel het werkjaar af.

Als bijlage: de laureaten van de klassikale en individuele wedstrijden van Grieks en Latijn.

← ouder nieuwer →