Certamina

Vlaamse Olympiade Latijn & Grieks

Certaminacomité

Doelstelling

De Vlaamse Olympiade Latijn en Grieks wil in de eerste plaats een stimulans zijn voor het onderwijs van de klassieke talen in Vlaanderen en een extra kans om de leerlingen te confronteren met de complexe problematiek van het vertalen.

In tweede instantie dient de individuele wedstrijd Latijn als selectieproef voor de Vlaamse vertegenwoordiging op de internationale Latijnolympiade in Arpino en de individuele wedstrijd Grieks als selectieproef voor deelname aan het Certamen Augusteum Taurinense in Turijn (in 2014 en 2015) en het Certamen Viterbiense in Viterbo (in 2016). In dat licht zijn we heel trots op de schitterende resultaten die de Vlaamse afvaardiging herhaaldelijk behaalde in Arpino, Turijn en Viterbo.

Historiek

In het schooljaar 1993–1994 werd het Vlaamse onderwijslandschap, dat reeds vertrouwd was met de Olympiades voor wiskunde en wetenschappen, met een Vlaamse Latijnolympiade verrijkt.

Aanleiding tot het invoeren van de Latijnolympiade was het Certamen Ciceronianum Arpinas, een internationale vertaal- en commentaarwedstrijd rond een tekst van Cicero. Dit Certamen vindt jaarlijks plaats in de maand mei te Arpino (Italië), de geboorteplaats van Cicero, en is bestemd voor leerlingen uit het zesde leerjaar S.O.

Om de Vlaamse leerlingen te selecteren en voor te bereiden op die internationale wedstrijd werd door het Vlaams Arpinocomité, waarin de universiteiten, de onderwijsverstrekkers, de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap en het Nederlands Klassiek Verbond zijn vertegenwoordigd, de Cicerowedstrijd georganiseerd.

In hetzelfde jaar organiseerde dit comité ook een klassikale vertaalwedstrijd, met name de Vergiliuswedstrijd, in de eerste plaats omwille van de pedagogische mogelijkheden die een klassikale wedstrijd biedt.

In het schooljaar 1997–1998 werd naar analogie met de Vergiliuswedstrijd een klassikale vertaalwedstrijd Grieks ingericht, aanvankelijk de Platowedstrijd en vanaf het schooljaar 2004–2005 de Sophokleswedstrijd.

In het schooljaar 2000–2001 werd een nieuwe individuele wedstrijd voor Grieks ingericht, met name de Pythiawedstrijd. In september 2005 besloot het Griekse ministerie van onderwijs drie bestaande internationale wedstrijden Grieks samen te voegen onder de naam Annual European Student Competition exploring the Ancient Greek Language and Culture. Deze nieuwe structuur leidde tot een reorganisatie van de Pythiawedstrijd. Door de financiële crisis heeft het Griekse ministerie de wedstrijd midden 2009–2010 stopgezet. Het Arpino-comité heeft beslist vanaf 2011–12 een individuele Platowedstrijd te organiseren (naar analogie van Cicero).

In 2012 werd het Arpinocomité omgevormd tot het Certaminacomité, een vlag die de lading beter dekt.

De meest recente wijzing vond plaats in het schooljaar 2015-2016, toen het Certaminacomité besliste om de klassikale wedstrijd Sophokles voor de leerlingen van het zesde jaar te vervangen door een nieuwe klassikale wedstrijd, nl. een Homeroswedstrijd voor de leerlingen van de derde graad.

Leden

Voorzitter

Luc DEVOLDERE, luc.devoldere@skynet.be

GO!

Evy POLEUNIS, evy.poleunis@certamina.be
Gwen STEENKISTE, gwen.steenkiste@g-o.be

Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Remi CLARYSSE, remi.clarysse@certamina.be
Felix CLAUS, felix.claus@telenet.be
Nadia DE ROSE, nadia.derose@certamina.be
Dietske LEHEMBRE, dietske.lehembre@katholiekonderwijs.vlaanderen
Lily SMEYERS, lily.smeyers@telenet.be
Arnoud WILS, arnoud.wils@certamina.be

OVSG

Elisabeth SERREYN, elisabeth.serreyn@ovsg.be

KUL

Marijke CRAB, marijke.crab@arts.kuleuven.be
Reinhart CEULEMANS, reinhart.ceulemans@arts.kuleuven.be
Jan PAPY, jan.papy@arts.kuleuven.be
Geert ROSKAM, geert.roskam@arts.kuleuven.be

UGent

Kristoffel DEMOEN, kristoffel.demoen@ugent.be
Wim VERBAAL, wim.verbaal@ugent.be
Thomas VELLE, thomas.velle@ugent.be
Berenice VERHELST, berenice.verhelst@ugent.be

UA

Christian LAES, christian.laes@uantwerpen.be

Nederlands Klassiek Verbond Antwerpen

Marc VAN DEN SANDE, antwerpen@nederlandsklassiekverbond.nl

Onderwijsinspectie

Annemie DE MERLIER, annemie.demerlier@onderwijsinspectie.be

Secretaris

Guido HALSBERGHE, guido.halsberghe@certamina.be

Penningmeester

Johan THYSSEN, johanthyssen3@gmail.com

v.l.n.r.: Dietske Lehembre, Johan Thyssen, Marc Van den Sande, Evy Poleunis, Felix Claus, Lily Smeyers, Remi Clarysse, Luc Devoldere, Gwen Steenkiste, Annemie De Merlier, Gudrun Rombaut, Guido Halsberghe, Christian Laes