Certamina

Vlaamse Olympiade Latijn & Grieks

Inschrijving Homeroswedstrijd 2017-2018

Procedure

De inschrijvingsprocedure omvat drie stappen:

  1. De digitale inschrijving

Scholen die wensen deel te nemen aan de Homeroswedstrijd schrijven ten laatste op vrijdag 20 oktober 2017 digitaal in onderaan deze webpagina. Enkele dagen na de digitale inschrijving zal de leerkracht per ingeschreven klasgroep een referentiecijfer toegestuurd krijgen in de vorm van “hom 8”. Het is van het grootste belang dat de leerkracht dit referentiecijfer onthoudt of ergens bewaart. Het referentiecijfer is voor ons immers noodzakelijk om een anonieme en objectieve verwerking van de gegevens te verzekeren.

  1. De inzending van de vertaling en het definitieve inschrijvingsformulier

De inzending van de vertaling gebeurt vanaf het schooljaar 2017-2018 via e-mail. De leerkracht van iedere deelnemende klas(sen)groep downloadt hiervoor twee documenten (zie onderaan deze pagina bij ‘bijlagen’):

  • het officieel wedstrijdpapier
  • het inschrijvingsformulier

De leerkracht zendt vervolgens per deelnemende klasgroep een mail naar homeros@certamina.be met twee bijlagen:

  • de vertaling op het officieel wedstrijdpapier in Word (niet in pdf)
  • het ingevulde inschrijvingsformulier (met naam en adres van de school en aanduiding van de klasgroep)

Als onderwerp van de mail vermeldt de leerkracht “Homeroswedstrijd 2017-2018”.

De inzendingen via e-mail worden uiterlijk vrijdag 9 februari 2018 verwacht. Vertalingen die na deze datum verzonden worden, zullen niet meer in aanmerking worden genomen.

  1. De betaling van het inschrijvingsbedrag

Per ingezonden vertaling wordt een bedrag van € 20,- overgeschreven op rekening van het Certaminacomité: IBAN: BE66 4140 0390 0143 / BIC: KREDBEBB, als deelname in de administratieve kosten. Vermeld als mededeling bij de overschrijving het referentiecijfer (vb. “hom 8 ”…) dat u, enkele dagen na uw digitale inschrijving via deze website, toegestuurd kreeg.

Inschrijven