Certamina

Vlaamse Olympiade Latijn & Grieks

Inschrijving Vergiliuswedstrijd 2018-2019

Procedure

De inschrijvingsprocedure omvat drie stappen:

  1. De digitale inschrijving

Scholen die wensen deel te nemen aan de Vergiliuswedstrijd schrijven ten laatste op vrijdag 19 oktober 2018 digitaal in onderaan deze webpagina. Enkele dagen na de digitale inschrijving zal de leerkracht per ingeschreven klasgroep een referentiecijfer toegestuurd krijgen in de vorm van “verg 8”. Het is van groot belang dat de leerkracht dit referentiecijfer onthoudt of ergens bewaart. Het referentiecijfer is voor ons immers noodzakelijk om een anonieme en objectieve verwerking van de gegevens te verzekeren.

  1. De inzending van de vertaling en het definitieve inschrijvingsformulier

De inzending van de vertaling gebeurt via e-mail. De leerkracht van iedere deelnemende klas(sen)groep downloadt hiervoor twee documenten (zie onderaan deze pagina bij ‘bijlagen’):

  • het officieel wedstrijdpapier
  • het inschrijvingsformulier

De leerkracht zendt vervolgens per deelnemende klasgroep een e-mail naar vergilius@certamina.be met twee bijlagen:

  • de vertaling op het officieel wedstrijdpapier in Word (niet in pdf – in verband met de verwerking van de inzendingen)
  • het ingevulde inschrijvingsformulier (met naam en adres van de school en aanduiding van de klasgroep)

Als onderwerp van de mail vermeldt de leerkracht “Vergiliuswedstrijd 2018-2019”.

De inzendingen via e-mail worden uiterlijk vrijdag 8 februari 2019 verwacht. Vertalingen die na deze datum verzonden worden, zullen niet meer in aanmerking worden genomen.

  1. De betaling van het inschrijvingsbedrag

Per ingezonden vertaling wordt een bedrag van € 20,- overgeschreven op rekening van het Certaminacomité: IBAN: BE66 4140 0390 0143 / BIC: KREDBEBB, als deelname in de administratieve kosten. Vermeld als mededeling bij de overschrijving het referentiecijfer (vb. “verg 8 ”…) dat u, enkele dagen na uw digitale inschrijving op deze website, toegestuurd kreeg.

De betaling wordt eveneens uiterlijk vrijdag 8 februari 2019 verwacht.

Digitale inschrijving