Certamina

Vlaamse Olympiade Latijn & Grieks

Winnaars 2021

Aangezien er dit jaar geen publieke proclamatie kon plaatsvinden, kunt u in bijgaand document lezen wie de de laureaten en eervolle vermeldingen zijn van de Cicerowedstrijd 2020-2021.